Vi är en förening som funnits i Skänninge sedan 1959. Medlemsantalet har varierat upp och ner beroende på intresse och inspiration. Just nu under år 2018, är vi ca. 15 medlemmar.
Vårt huvudsyfte med föreningen är att befrämja och inspirera fotointresset bland medlemmarna på ett lättsamt och trevligt sätt. De flesta är glada amatörer som alltid har kameran till hands för varje motiv. Vi har en sammankomst per månad ungefär (ej under semesterperioden).